Nastavení cookies
Informace k ochraně osobních údajů - advokáti
 
Advokátní kancelář Martínková, Popek, Vídenský a spol., jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje, které ji jsou poskytovány na základě smlouvy nebo jiné dohody případně v rozsahu nezbytném pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, v souladu s právními předpisy především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Informace k ochraně osobních údajů – insolvenční správci
 
Insolvenční správci, jakožto správci osobních údajů konkrétně JUDr. Kateřina Martínková LL.M. a JUDr. Aleš Vídenský, zpracovávají osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění svých právních povinností, která se na správce vztahuje, a rovněž v rozsahu nezbytném pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, v souladu s právními předpisy především se zákonem č. 312/2006 Sb. (zákon o insolvenčních správcích) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.