Nastavení cookies
Informace o sjednání ceny za právní služby
 

Naše advokátní kancelář poskytuje obvykle služby za hodinovou sazbu.

Hodinová sazba činí minimálně 2.000 Kč + 21 % DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH a je účtována za každou započatou hodinu.

Nebude-li sjednána smluvní odměna, tak se určí odměna podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších přepisů, jejíž aktuální znění naleznete zde.

Upozorňujeme klienty, že dáváme přednost sjednání odměny, při které bude zohledněna náročnost konkrétní kauzy a individuální okolnosti každého případu.

Informace podle zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele
 

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (tj. občan jakožto konečný spotřebitel).

Spotřebitel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spotřebitel je dále oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

Ceny za právní služby jsou zveřejněny v sekci "Informace o sjednání ceny za právní služby" níže na této stránce.

Cenu za poskytnuté služby lze hradit v hotovosti či bezhotovostním převodem na č.ú. 1640996349/0800, a to vždy s ohledem na dohodu advokáta s klientem.

Dle § 14 ve spojení s § 20e písm. d) zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. je subjektem pro řešení mimosoudních sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb Česká advokátní komora, a to dle pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 5.2.2016.

Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz