Nastavení cookies
Obchodní právo
 
  • zakládání obchodních korporací (obchodních společností, spolků, družstev aj.), příprava valných hromad a úprava zakladatelských dokumentů, převody obchodních podílů, rozdělení obchodních společností, fúze, změna právní formy obchodní korporace
  • likvidace obchodních korporací
  • příprava a sepis smluv z obchodně podnikatelské oblasti: Kupní smlouva, smlouva o dílo, zprostředkovatelské, komisionářské smlouvy, smlouvy o prodeji a pachtu závodu, smlouva o výpůjčce či o úvěru a další
  • správa a vymáhání pohledávek z podnikatelské činnosti včetně uplatňování pohledávek v insolvenčních, exekučních a likvidačních řízeních, zajišťování závazků a převody majetku
  • směnky a cenné papíry
  • komplexní právní služby podnikatelům při jejich obchodně podnikatelské činnosti
Potřebujete poradit, rádi se s Vámi setkáme
.